Měřiče zralosti ovoce

DA METR

Nedestruktivní měřič zralosti ovoce

U ovoce a zeleniny je stanovení optimální doby sklizně klíčovou otázkou, protože potenciál skladovatelnosti i kvalita ovoce úzce souvisejí se stupněm zralosti při sklizni. DA Metr je velice slibným nástrojem jak pro praktické, tak i pro vědecké využití, neboť umožňuje sledování zrání ovoce ještě na stromě (včetně sledování téhož plodu) pro přesné stanovení optimální doby sklizně, a lze jej používat i na plody uskladněné ve skladech k určování změn ve zralosti.

DA-Metr – vyvinutý týmem prof. Costy z Boloňské univerzity – je nástroj, který na základě jeho absorpčních vlastností umožňuje měřit množství chlorofylu v ovoci. Obsah chlorofylu v ovoci je přesným měřítkem toho, v jakém stadiu zrání se plod nachází. Díky tomu DA-Metr umožňuje rozpoznat stav zralosti, přičemž způsob, jakým pracuje, nezávisí na sezónních povětrnostních podmínkách, které mají výrazný vliv na jiné způsoby měření (jako např. stupnice Brix).

DA index měřený DA-Metrem je užitečný v mnoha stadiích výrobního i spotřebního cyklu ovoce. Kde všude jej lze využít?

1) Farmáři ho mohou používat k optimalizaci prořezávání stromů, k získání velmi homogenní produkce

2) Farmáři v době sklizně s jeho pomocí rozpoznají nejlepší okamžik ke sklizni a mohou označit vzorky pro další distribuci ovoce.

3) V chladicích prostorech lze DA-Metr použít k určení stavu uskladněného ovoce a zároveň s ním kdykoli snadno zjistíme, jakou skladovatelnost produkt ještě má.

4) Obchodník může s jeho pomocí nakupovat produkty na požadované úrovni zralosti.

5) Obchodník s ním může zároveň vybírat nejzralejší produkty k okamžitému prodeji.

Specifikace

 • Rozsah 0–5 DA
 • Rozlišení 0,01
 • Provozní teplota 0–70 °C
 • Paměť 2 GB
 • Displej Alfanumerický/grafický
 • Download dat USB port
 • Baterie 3 x 1,5V AAA
 • Hmotnost (nástroj + baterie) 320 gramů
 • Hmotnost (nástroj + baterie + pouzdro) cca 1,4 kg
 • Rozměry (nástroj) 165 x 80 x 50 mm
 • Rozměry (pouzdro) 25 x 21 x 10,5 cm

DA-Metr

DA-Metr je přenosný nástroj pro měření indexu DA v laboratoři i v terénu. V tomto zařízení se snoubí jednoduchost používání s vysokou kvalitou uložených měření; díky tomu přístroj umožňuje získaná data buďto ihned zužitkovat, anebo je uložit pro budoucí využití. Za tímto účelem je vybaven SD kartou (s maximální kapacitou 2 GB, což je dostatek místa pro uložení množství měření přesahujícího veškerou reálnou potřebu) a USB rozhraním, které umožňuje okamžité propojení s počítačem.

DA index

DA je indexem množství chlorofylu v ovoci, a tedy i stavu jeho zralosti. Hodnota tohoto indexu v průběhu procesu dozrávání ovoce klesá, až v okamžiku dokončeného zrání dosáhne plod velmi nízkých hodnot.

Každý druh ovoce má specifické hodnoty DA podle různých fází dozrávání. Tyto hodnoty nijak nesouvisejí s faktory jako počasí nebo teplota. Referenční indexy pro nejobvyklejší druhy ovoce jsou k dispozici.

DA index se naprosto odlišuje od měření sacharometrického stupně nebo měření tvrdosti dužiny; poskytuje zcela jiné výsledky měření, které jsou zcela nepostradatelné pro správnou sklizeň.

Význačné vlastnosti DA indexu

K nejdůležitějším vlastnostem DA indexu patří tyto:

1) Není závislý na průběhu sezóny. Klimatické podmínky mají jinak výrazný vliv na řadu parametrů, jako je např. sacharometrický index. Průměrný obsah cukru může být v příznivých letech vysoký ještě předtím, než ovoce dosáhne správné úrovně zralosti. Na druhou stranu špatné klimatické podmínky v určitých obdobích zabraňují ovoci v dosažení vysoké hladiny cukru i při kompletní zralosti. V důsledku toho je sacharometrický index schopen odhalit pouze, jestli má ovoce dobrou chuť, zatímco DA index umožňuje poznat, kdy ovoce – ať chutná dobře nebo špatně – skutečně dosáhlo optimální úrovně zralosti. V příznivých letech docházelo k tomu, že sledování pouze sacharometrických údajů vedlo k příliš brzké sklizni, takže se sbíralo ovoce, které bylo sladké, ale ne tak sladké, jak by bývalo mohlo být, kdyby se sklidilo až v optimálním bodě zralosti. Naopak během špatné sezóny byla sklizeň příliš dlouho odkládána, což mělo negativní dopady na skladovatelnost a trvanlivost ovoce, aniž by plody vůbec dosáhly uspokojivé hladiny cukernatosti. Když místo toho použijeme DA index, je možné sklidit ovoce vždy ve stadiu optimální zralosti, což znamená tehdy, kdy ovoce dosáhne nejlepšího možného stupně cukernatosti.

DA index se během celého životního cyklu ovoce proměňuje. Měřitelné obměny jsou k dispozici během celého života plodu, a to včetně jeho uskladnění. Díky tomu poskytuje DA index spolehlivý ukazatel zralosti ovoce ještě o mnoho dříve než v okamžiku sklizení, a ve sledování zralosti můžeme pokračovat i později – v chladničce nebo i v okamžiku konzumace. Naproti tomu konzistence ovocné dužiny může zůstávat takřka nezměněná až do okamžiku konzumace, zatímco některé druhy ovoce mají sklon dosahovat svého konečného zbarvení daleko dříve, než je optimální doba jejich sklizně, takže ani jedno, ani druhé neposkytuje spolehlivý ukazatel úrovně zralosti samotného plodu.

2) Získávání měřených údajů není ani destruktivní, ani traumatické; zralost je možno měřit i přímo na rostlině prostřednictvím přenosného, lehkého nástroje, který je velmi praktický a jednoduchý na používání.

3) DA měření lze provádět i na lince, čímž je zaručeno optimální rozdělení a distribuce produktů přímo k uskladnění nebo k dodání.

Cena přístroje: 3 900 EUR

DAFL metr – verze pro dlouhodobé skladování v ULO. Přenos dat je řešen rádiově. Farmář má tak 100% jistotu o stavu zralosti ovoce v uzavřených boxech. (Komerčně dostupný od r. 2015).

Naši partneři

Partner Partner